خانه هوشمند

بی شک به خاطر داریم که جایگزینی اینترنت های نسل DSL با نسل Dial up انقلاب شگرفی در ارائه خدمات اینترنتی به وجود آورد به حدی که کمتر خانه ای در حال حاضر از بستر های اینترنت Dial up استفاده می نماید.

همچنین با توجه به پیشرفت تکنولوژی و امکان ارائه سرویس های هوشمند به منازل طی سالهای آینده با افزایش چشمگیر تقاضا جهت استفاده از تکنولوژی های مختلف خانه هوشمند در کنار استفاده از اینترنت های با کیفیت تر و پر سرعت تر خواهیم بود. این در حالی است که نسل ADSL و +ADSL2 دیگر جوابگوی درخواستها نخواهد بود.

از این رو زیرساخت های ارتباطی متناسب با تقاضا ، نیاز مند تغییر می باشد. تکنولوژی FTTH راه حل این مسئله می باشد.

ارائه سرویس های VOIP ، IPTV ، SMART HOME، CCTV به منازل مسکونی بر روی بستر های FTTH به راحتی امکان پذیر می باشد. از این رو وجود این بستر به سرویس دهندگان اینترنت و تلفن کمک خواهد نمود تا تمامی سرویس های حوزه جریان ضعیف را به راحتی و بر بستر FTTH ارائه نمایند.

ما در شرکت پویان در کنار این سرویس دهندگان خواهیم بود و با ارائه راهکار های مبتنی بر FTTX این مسیر را هموار خواهیم نمود.